Menu

Uslovi korišćenja internet prodavnice

Ovim dokumentom se definišu uslovi korišćenja internet prodajnog sajta http://skinestetic.rs/index.php/proizvodi.html  kao i međusobne obaveze Vas kao kupca i Skinestetic d.o.o., Beograd (u daljem tekstu WebIzlog) kao prodavca.

Skinestetic d.o.o., Beograd zadržava pravo promene ovog dokumenta bez obaveze da o tome posebno obavesti svoje korisnike tako da je preporučljivo da ovaj dokument pročitate pre svakog korišćenja internet prodajnog portala.

1. Korisnički nalog

Kreiranje korisničkog naloga na našem sajtu nije obavezan korak ukoliko želite da koristite pogodnosti koje Vam pruža i da bi ste mogli da vršite plaćanje roba i usluga koje izaberete. Osnovni podaci koji su neophodni prilikom kreiranja korisničkog naloga su označeni zvezdicom. Međutim, iako ne insistiramo, molimo vas da popunite i ostale podatke, koji Vama i nama mogu biti od koristi kada budete koristili servis.

U slučaju netačno ili nepotpuno unetih podataka, rizikujete potencijalne probleme prilikom knjiženja Vaše uplate i korišćenja naručenih roba i usluga putem našeg servisa, te Vas molimo da sve unete podatke dobro proverite.

Nakon kreiranja korisničkog naloga i porudžbine, na vašu email adresu će vam stići poruka, koju Vas molimo da proverite.

2. Zaštita ličnih podataka

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka korisnika servisa i njihovom korišćenju.

U ime Skinestetic d.o.o., Beograd obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Skinestetic d.o.o., Beograd prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Vaša email adresa koju unesete prilikom registracije neće biti iskorišćena za druge namene osim za kontakt prilikom poručivanja roba i/ili usluga sa našeg sajta kao i za obaveštavanje o drugim uslugama koje su ili će biti u prodaji od strane Skinestetic d.o.o., Beograd. Vaša email adresa neće biti predmet prodaje ili ustupanja drugim pravnim licima.

U slučaju potrebe vaši lični podaci poput broja telefona će biti iskorišćeni za potrebe ostvarivanja kontakta i provere vaših podataka i porudžbina ali neće biti predmet prodaje ili ustupanja drugim pravnim licima.

Skinestetic d.o.o., Beograd zadržava pravo da statistički obrađuje podatke korisnika i da iste koristi za sopstvene potrebe, u skladu sa važećim zakonskim aktima.

 

3. Plaćanje

Internet plaćanje platnom karticom

Ukoliko posedujete platnu karticu kojom možete da vršite plaćanje putem interneta, možete izabrati ovu opciju. Okončanjem procesa poručivanja (što uključuje i unošenje i validaciju podataka o platnoj kartici, te rezervaciju novčanih sredstava) Vaša porudžbina postaje obavezujuća a naknadne izmene ili odustajanje nisu mogući.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. eMS d.o.o. vrši posredovanje u prometu roba i/ili usluga na Internetu u ime i za račun Skinestetic d.o.o., Beograd

Plaćanje na osnovu uplatnice

Ukoliko ne posedujete internet platnu karticu ili ne želite da je koristite, izaberite ovu opciju za plaćanje. Po okončanju procesa poručivanja na registrovanu e-mejl adresu stići će Vam predračun sa instrukcijama za plaćanje. Na osnovu tačno prenesenih instrukcija na uplatnicu možete izvršiti uplatu u banci ili pošti, kao i putem ličnog elektronskog bankarstva.

Molimo Vas da obratite pažnju prilikom popunjavanja uplatnice, da se podaci o uplatiocu i pozivu na broj poklapaju sa podacima (instrukcijama) koje su Vam poslate na Vašu email adresu, kako bi vaša uplata bila pravilno obrađena. Danom prijema Vaše uplate smatra se dan kada primimo, od strane banke, dnevni izvod sa prikazanom Vašom uplatom.

Samo pravilne uplate biće prihvaćene. Ukoliko se uplaćeni iznos razlikuje od ukupne sume Vaše porudžine uplata neće biti proknjižena, porudžbina će biti poništena, novac će Vam biti vraćen na Vaš žiro račun umanjen za troškove bankarske transakcije, najkasnije 30 dana nakon što nam pismenim putem dostavite zahtev za povraćaj novca i ispravne podatke o vašem žiro računu.

Sve porudžbine napravljene putem internet prodajnog sajta http://skinestetic.rs/index.php/proizvodi.html  nisu obavezujuće do trenutka plaćanja. Narudžbina je vremenski ograničena na 7 dana i ukoliko uplata ne bude izvršena u definisanom roku narudžbina više neće biti validna i može biti automatski poništena. Kupac može, u slučaju da je izabrao plaćanje uplatnicom, da poništi svoju porudžbinu iz korisničkog panela. Činom plaćanja porudžbina postaje obavezujuća a naknadne izmene ili odustajanje nisu mogući.

 

4. Odustajanje od kupovine i povraćaj novca

Odustajanje od kupovine nije moguće nakon čina plaćanja porudžbine, osim u slučaju reklamacije.

 

5. Načini vraćanja novca

U slučaju internet plaćanja platnom karticom Skinestetic d.o.o., Beograd je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju plaćanja na osnovu uplatnice povraćaj će biti izvršen uplatom na račun kupca.

PORUČIVANJEM NA INTERNET PRODAJNOM SAJTU I PLAĆANJEM PORUDŽBINE NEOPOZIVO PRIHVATATE USLOVE KORIŠĆENJA I PRODAJE.